สื่อสอดแนม ครอบครัวอภิสิทธิ์

จากใจอภิสิทธ์ตัวจริง 

สบาย สบาย สไตล์ "อภิสิทธิ์"

เปิดหนังสือ 10 เล่มโปรด  ในใจ 'มาร์ค'

กิจกรรม QUESTION
MARK DAY....

รายการ THE IDOL
'คนบันดาลใจ' สัมภาษณ์
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ประวัติย่อ

ข้อมูลส่วนตัว
การศึกษา
ประวัติการทำงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
การจัดอันดับบุคคลระหว่างประเทศ

  ข้อมูลส่วนตัว
(go to top)
เกิด - ๓ สิงหาคม ๒๕๐๗ เมืองนิวคาสเซ็ล ประเทศอังกฤษ
บิดา - ศ.น.พ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ
มารดา - ศ.พ.ญ.สดใส เวชชาชีวะ 
ภรรยา - ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ (ศกุนตาภัย) เวชชาชีวะ 
          อาจารย์ประจำ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
          คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ
บุตร-ธิดา: น.ส.ปราง เวชชาชีวะ
              นายปัณณสิทธิ์ เวชชาชีวะ
การศึกษา
(go to top)

- โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
- โรงเรียนอีตัน (Eton College) ประเทศอังกฤษ - ปริญญาตรีสาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์
  (เกียรตินิยมอันดับ ๑) มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
   (Oxford University) ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ 
  มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

 

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางนิติศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ประวัติการทำงาน
(go to top)

• ปี ๒๕๓๐-๒๕๓๑ อาจารย์ประจำ                             
(ยศร้อยตรี)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ (จปร.) 
เขาชะโงก จังหวัดนครนายก
- ปี ๒๕๓๒ อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
- ปี ๒๕๓๓-๒๕๓๔ อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร


• ปี ๒๕๓๕ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๖ (สาธร, 
ยานนาวา, บางคอแหลม พ.ศ.๒๕๓๕/๑, ๒๕๓๕/๒) 
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์
- ปี ๒๕๓๘ และปี ๒๕๓๙ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต๕ (ดินแดน, ห้วยขวาง, พระโขนง, คลองตัน) กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์
- ปี ๒๕๔๔ และ ปี ๒๕๔๘ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
-ปี ๒๕๕๐ (๒๓ ธ.ค.๕๐)สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วนกลุ่ม ๖ พรรคประชาธิปัตย์

• ปี ๒๕๓๕-๒๕๓๗ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- ปี ๒๕๓๗-๒๕๓๘ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
                           ฝ่ายการเมือง
- ปี ๒๕๓๘-๒๕๓๙ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา
                          สภาผู้แทนราษฎร
- ปี ๒๕๓๘-๒๕๔๐ โฆษกพรรคประชาธิปัตย์


• ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๔ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
                           รับผิดชอบ :-
    -กำกับดูแล สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
    -กำกับดูแล สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
     การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
    - กำกับดูแล สนง.คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
    - กำกับดูแล สนง.คณะกรรมการกระจายอำนาจ
      ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ปี ๒๕๔๑ ประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง 
                พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
- ปี ๒๕๔๒ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

•  ปี ๒๕๔๘ –  ปัจจุบัน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 
               (รอบสอง ๒๕๕๔)

•  ๒๓ ก.พ.๕๑ - ๑๖ ธ.ค.๕๑ 
                   ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

• ๑๗ ธ.ค.๕๑ - ๑๐ ส.ค.๕๔
                   นายกรัฐมนตรี


•  ๑๖ ก.ย.๕๔  – ปัจจุบัน
                          ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
(go to top)
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.) ปี ๒๕๔๑ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ปี ๒๕๔๒
การจัดอันดับบุคคลระหว่างประเทศ
(go to top)
• ๑ ใน ๑๐๐ ผู้นำสำหรับโลกวันพรุ่งนี้, โดย World Economic Forum (องค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเมืองของโลก) พ.ศ.๒๕๓๕

• ๑ ใน ๒๐ ผู้นำสำหรับสหัสวรรษ ด้านการเมือง, โดย นิตยสารเอเซียวีค ๕ พ.ย.๒๕๔๒

• ๑ ใน ๖ นักการเมืองที่เป็นความหวังของเอเซีย, โดย นิตยสารไทม์ ๖ ต.ค. ๒๕๔๐, “เสียงใหม่ๆ เพื่อเอเซียใหม่”
 
 

 

    
    รวมภาพ /VDOคลิป   
          ENGLISH

คุยกับอภิสิทธิ์
 

เข้าสู่ระบบ
อีเมล์:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน?

แผนผังเว็บไซต์ / Site Map