ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมชุดต่างๆได้ โดยการเลือกจาก dropdown เมนูทางด้านขวามือ 

  
    ภาคกลาง    
     อภิสิทธิ์กับภาคกลาง
เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา (๕ ต.ค.๕๖)
 
เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา (๕ ต.ค.๕๖)
 
เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา (๕ ต.ค.๕๖)
 
เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา (๕ ต.ค.๕๖)
 
 
เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา (๕ ต.ค.๕๖)
 
เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ต.บางหัก อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา (๕ ต.ค.๕๖)
 
เดินหน้าผ่าความจริง ณ ตลาดนัดบายพาสผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (๒๒ มิ.ย.๕๖)
 
เดินหน้าผ่าความจริง ณ ตลาดนัดบายพาสผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (๒๒ มิ.ย.๕๖)
 
 
เดินหน้าผ่าความจริง ณ ตลาดนัดบายพาสผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (๒๒ มิ.ย.๕๖)
 
เดินหน้าผ่าความจริง ณ ตลาดนัดบายพาสผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (๒๒ มิ.ย.๕๖)
 
เดินหน้าผ่าความจริง ณ ตลาดนัดบายพาสผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (๒๒ มิ.ย.๕๖)
 
เยี่ยมชมโรงงานไทยอะคิลิกไฟเบอร์ ณ จ.สระบุรี (๖ มิ.ย.๕๖)
 
 
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย