ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมชุดต่างๆได้ โดยการเลือกจาก dropdown เมนูทางด้านขวามือ 

  
    กิจกรรมทั่วไป    
     ภาพกิจกรรมต่างๆ
พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ ณ รพ.ศิริราช (๕ พ.ย.๕๓)
 
ทูลเกล้าฯ ถวายรายได้จากงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ รพ.ศิริราช (๒๐ ก.ย.๕๓)
 
เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานสถานการณ์ ณ รพ.ศิริราช (๘ มี.ค.๕๓)
 
ถวายรายงาน ณ วังไกลกังวล (๑๒ ม.ค. ๕๒)
 
 
กราบบังคลทูลรายงาน สมเด็จพระเทพฯ ณ รร.รอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท (๒๒ มี.ค.๕๔)
 
รับพระราชทานของที่ระลึก ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ เยาวราช (๓ ก.พ.๕๔)
 
เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร (๒๖ ม.ค.๕๔)
 
เฝ้าฯ รับเสด็จ ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ณ ทำเนียบรัฐบาล (๗ ธ.ค.๕๓)
 
 
เฝ้าฯ รับเสด็จ ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ณ ทำเนียบรัฐบาล (๗ ธ.ค.๕๓)
 
เฝ้าฯ รับเสด็จ ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ณ ทำเนียบรัฐบาล (๗ ธ.ค.๕๓)
 
เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการประชุม Asia-Pacific Urban Forum ครั้งที่ ๕ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (๒๒ มิ.ย.๕๔)
 
เฝ้าฯ รับเสด็จ ในการประชุม Asia-Pacific Urban Forum ครั้งที่ ๕ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ (๒๒ มิ.ย.๕๔)
 
 
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย