ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมชุดต่างๆได้ โดยการเลือกจาก dropdown เมนูทางด้านขวามือ 

  
    ภาคเหนือ    
     อภิสิทธิ์กับภาคเหนือ
เดินหน้าผ่าความจริง ณ เทศบาลเมืองพะเยา (๑๑ พ.ค.๕๖)
 
เดินหน้าผ่าความจริง ณ เทศบาลเมืองพะเยา (๑๑ พ.ค.๕๖)
 
เดินหน้าผ่าความจริง ณ เทศบาลเมืองพะเยา (๑๑ พ.ค.๕๖)
 
เดินหน้าผ่าความจริง ณ เทศบาลเมืองพะเยา (๑๑ พ.ค.๕๖)
 
 
เดินหน้าผ่าความจริง ณ เทศบาลเมืองพะเยา (๑๑ พ.ค.๕๖)
 
เดินหน้าผ่าความจริง ณ เทศบาลเมืองพะเยา (๑๑ พ.ค.๕๖)
 
เดินหน้าผ่าความจริง ณ เทศบาลเมืองพะเยา (๑๑ พ.ค.๕๖)
 
เดินหน้าผ่าความจริง ณ เทศบาลเมืองพะเยา (๑๑ พ.ค.๕๖)
 
 
เดินหน้าผ่าความจริง ณ เทศบาลเมืองพะเยา (๑๑ พ.ค.๕๖)
 
ช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ขอคะแนนให้เบอร์ ๓ ณ จ.เชียงใหม่ (๑๗ เม.ย.๕๖)
 
ช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ขอคะแนนให้เบอร์ ๓ ณ จ.เชียงใหม่ (๑๗ เม.ย.๕๖)
 
ช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ขอคะแนนให้เบอร์ ๓ ณ จ.เชียงใหม่ (๑๗ เม.ย.๕๖)
 
 
หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย