ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมชุดต่างๆได้ โดยการเลือกจาก dropdown เมนูทางด้านขวามือ 

  
    อภิสิทธิ์กับครอบครัว    
     
ชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ โดยนิสิต ปี ๔ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ณ หอศิลป์จามจุรี (๒๕ มี.ค.๕๖)
 
เยี่ยมชมงานนิทรรศการศิลปะ “ยลจันท์" กับ น้องปราง ณ ม.จุฬาฯ (๙ ก.ค.๕๕)
 
เยี่ยมชมงานนิทรรศการศิลปะ “ยลจันท์" กับ น้องปราง ณ ม.จุฬาฯ (๙ ก.ค.๕๕)
 
เยี่ยมชมงานนิทรรศการศิลปะ “ยลจันท์" กับ น้องปราง ณ ม.จุฬาฯ (๙ ก.ค.๕๕)
 
 
เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ (๑๒ มี.ค.๕๕)
 
เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ (๑๒ มี.ค.๕๕)
 
เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ (๑๒ มี.ค.๕๕)
 
เยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะ ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย จุฬาฯ (๑๒ มี.ค.๕๕)
 
 
หยุดและพักให้คลายหายเหนื่อยกับครอบครัว (Credit: FB เพื่อนมาร์ค)
 
ลงนามถวายพระพรชัยมงคลในหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง (๕ ธ.ค.๕๔)
 
เสื้อยืดอาสาฯคนไทยช่วยน้ำท่วม ออกแบบโดย น้องปราง(ลูกสาว)
 
เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ งานแสดงละครโขน ณ ศูนย์วัฒนธรรมฯ (๑๔ ก.ค.๕๔)
 
 
หน้าแรก หน้าก่อน หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย