คลิป แถลงหาทางออกให้ประเทศ

ทุกข์ของนักเสรีนิยมประชาธิปไตยไทย

๑๐ ฐานราก พิมพ์เขียวประเทศไทย     ตรวจการบ้าน ๑๐๐ ฝันวันฟ้าใหม่     คำขอบคุณ จากประชาชนคนหนึ่ง    

ปฏิรูปภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญ
ประเด็นร้อน/บทความ

 สื่อมองอภิสิทธิ์


โอนหนี้เข้าระบบ
  แก้ไขครบวงจร- ๑ ปีแก้วิกฤต จาก
ประชานิยมสู่สวัสดิการ- “บำนาญประชาชน”
กม. ผ่าน ครม. แล้ว- พรบ.ความมั่นคง
แก้ปัญหาความรุนแรง- นักการเมืองพันธุ์ใหม่
มีทั้ง IQ, EQ และ MQ- คนไทยทุกคนต้องมี
ที่ยืนและชีวิตน่าพอใจ- บ้านเมืองต้องการ
นักการเมืองมืออาชีพ- สางระบบสัญญารัฐ
กับเอกชน เพื่อปฏิรูป
การเมือง การบริหาร- วิธีป้องกันทุจริต
แบบระบอบทักษิณ
  


 
     วันเกิด ปีที่ ๔๕
ลูกให้ตุ๊กตาหมีแพนด้า

  
 
     วันปฐมนิเทศ
      ลูกสาวที่จุฬาฯ

 
  ควันหลง valentine
   เมื่อ ๑๗ ปี ที่แล้ว

 
 
   ระบบประกันรายได้
  เกษตรกรไม่ขาดทุน

   
    แก้ปัญหาที่ทำกิน
โฉนดชุมชน บ้านมั่นคง

 
  กว่า ๑๐๐ มาตราการ
    หลายล้านความสุข
 

 
 เชื่อมั่นฯ กับ นายกฯ
  และท่าน ว.วชิรเมธี


 
        เยี่ยมชาว
        จ.บุรีรัมย์


  
   รวมพลคนรุ่นใหม่
  ที่สยามดิสคัฟเวอร์รี่
 


-
ปฏิรูปการศึกษา ๒
สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต- ต้องหาความพอดี
ระหว่างส่วนดีของ
ประชานิยมกับ
เศรษฐกิจพอเพียง-กฎหมายธุรกิจต่าง
ด้าว ต้องเปลี่ยนอีก
๓ ประเด็น
 


 

 

 ความคิดเห็น
      จากสมาชิก


- ปราบยาเสพติดเข้ม
จับรายใหญ่ จับได้มาก-หวยออนไลน์
เอกชนร่วมมือแก้


-
ทางแก้มะเร็งร้าย
เงินกับการเมือง- พัฒนาท่องเที่ยว
ไทยสู่ฐานภูมิภาค- ยกเครื่องชายแดน
นำสันติสุขสู่ภาคใต้- ๓ แนวทางแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ- บันไดแห่งโอกาส
หลังพิงในวันทุกข์ยาก- ทบทวนหวยบนดิน
ภาค ๑
  ภาค ๒


-อุดมศึกษาสอดคล้อง
สังคมและเศรษฐกิจ - การบริหารพิบัติภัย
อย่างเช่น ภัยน้ำท่วม- คนไทยไม่ว่าอยู่ไหน
ต้องเข้าถึงไอซีทีได้


  
 
    ฝ่าม๊อบไปงานเผา
ยายเนียม"คู่หมั้นนายก"

   
     แก้ปัญหาค้างคา 
   กว่า๓๐ ปีให้ยายไฮ
 

    
    รวมภาพ /VDOคลิป   
          ENGLISH

คุยกับอภิสิทธิ์
 

เข้าสู่ระบบ
อีเมล์:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน?

แผนผังเว็บไซต์ / Site Map
 

 
     ๕ แนวทาง
    สู่ประชาธิปไตย

  
  อภิปราย ชี้แจงเงินกู้
 ในการประชุมวุฒิสภา


  
     ความสมานฉันท์
  แตกต่าง ภายใต้กติกา