Abhisit
พบกับบางมุมมองของ "อภิสิทธิ์" และเชิญสมาชิกร่วมเสวนา

เก็บประเด็นต่อเนื่องจาก "เชื่อมั่น..อภิสิทธิ์" ตั้งแต่ ก.พ. ๕๒

๑๓ มี.ค.๕๔ - ประกันรายได้: ปรับขึ้นราคาประกันข้าว เพิ่มปริมาณข้าว ๓๐ ตัน เข้าโครงการ
                - ปฎิรูปที่ดิน: ส่งเสริมพื้นที่เกษตร โฉนดชุมชน จริงจังกับข้อเสนอ คกก.ปฎิรูป

๖ มี.ค. ๕๔ - ราคาประกันข้าวปรับขึ้นตามต้นทุน ปลายปีจะเริ่มประกันดินฟ้าอากาศ

๒๐ ก.พ. ๕๔ - คลี่คลายปัญหาชุมชน: ที่ทำกิน ไทยพลัดถิ่น หนี้เกษตรกร

๑๓ ก.พ. ๕๔ - ติดตามแผนปฎิรูปฯ: เศรษฐกิจพิเศษ สู่เกษตรยั่งยืน ต้องเข้มแข็ง เรียนรู้ วางแผน

๖ ก.พ. ๕๔ - ตามข่าว: มั่นใจมีมติชัด ช่วยกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร

๑๖ ม.ค. ๕๔ - กฎหมายสภาเกษตรกรแห่งชาติ ยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรอย่างแท้จริง


๗ พ.ย. ๕๓ - ตามข่าว:ใช้เอเชียนเกมส์ส่งเสริมการขายผลไม้ไทย

๑๙ ก.ย. ๕๓ - เกษตร: เตรียมผลักดัน ส.ป.ก.สู่โฉนด ธนาคารต้นไม้เริ่มแล้วพร้อมขยายผล
               - เกษตร: ชดเชยน้ำท่วมไม่กระทบประกันรายได้ หาทางป้องกันน้ำท่วมซ้ำซาก

๑๒ ก.ย. ๕๓ - ตามข่าว: เกษตรกรได้ชดเชย ๒ ต่อ: ทั้งประกันรายได้และภัยพิบัติ

๒๒ ส.ค. ๕๓ - ราคาข้าว แนวโน้มขึ้นปลายปี เตรียมตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา

๑ ส.ค. ๕๓ - แก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตร แก้อย่างยั่งยืน คือ ความพอดีตามวัฎจักร
              - สินค้าถูกแพง: แก้ที่ต้นเหตุ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย


๒๕ ก.ค. ๕๓ - ตามข่าว : แก้สินค้าแพงถึงต้นทุนอาหารสัตว์

๒๗ มิ.ย. ๕๓ - ตามข่าว : ธกส.ช่วยภัยแล้ง

๒๐ มิ.ย. ๕๓ - เดินหน้า: ปรับการทำนารับภัยแล้ง
 
๖ มิ.ย. ๕๓ - แผนรับภัยแล้ง ทั้งอุปโภคบริโภค ภาคเกษตรเตรียมเสริมรายได้
              - วันข้าวและชาวนา รัฐดูแลครบวงจร ช่วยตรง ทั่วถึง

๑๖ พ.ค. ๕๓ - ยังเดินหน้า: แก้ปัญหาน้ำ ราคาข้าว ที่ทำกิน

๒๑ มี.ค. ๕๓ - ท่ามกลางวิกฤต รัฐบาลยังแก้ปัญหาประชาชนอย่างต่อเนื่อง

๑๔ มี.ค. ๕๓ - ประกันรายได้: ปรับระบบแก้ตลาดผันผวน ประกาศอ้างอิงข้าวทุก ๗ วัน

๗  มี.ค. ๕๓ - ตามข่าว: มาตรการตั้งโต๊ะซื้อข้าว
                - ตามข่าว:บริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง

๒๘ ก.พ. ๕๓ - เกษตร: ตั้งโต๊ะรับซื้อ แก้ปัญหากดราคาข้าว

๒๑ ก.พ. ๕๓ - เกษตร: ตัดวงจรปัญหาเพลี้ย ประกันฯ รอบแรก เข้าสู่ครม.

๑๔ ก.พ. ๕๓ - ตามข่าว: ปัญหาเพลี้ยกระโดด

๗ ก.พ. ๕๓ - ภัยแล้ง: บริหารจัดการเป็นระบบ เกษตรกรมีส่วนร่วม
              - ภัยแล้ง : รัฐต้องมีวินัย จูงใจให้ร่วมมือ ระบบจะเกิดผล
              - ภัยแล้ง : ไทยเข้มแข็งระดมเพิ่มแหล่งน้ำระยะยาว
              - ตามข่าว: แก้ปัญหาที่ทำกิน

๓๑ ม.ค. ๕๓ - ต่างชาติมุ่งหวัง : พึ่งไทย เรื่องความมั่นคงทางอาหาร
                - ตามข่าว: ตรวจสอบความก้าวหน้าปัญหาที่ทำกิน ติดตามงาน รมต.รายตัว

๒๔ ม.ค. ๕๓ - เกษตร: ประกันความเสี่ยงควบประกันรายได้ เพื่อเกษตรกรมั่นคง
                - เกษตร: เพลี้ยกระโดดภัยร้ายแก้ได้โดยตัดวงจร
                - เกษตร: รัฐฯ ช่วยหลายทางแต่ต้องจูงใจให้ตัดวงจร

๒๐ ธ.ค. ๕๒ -  ประกันรายได้: พิสูจน์แล้วว่าดีกว่าระบบจำนำ

๒๙ พ.ย.๕๒  - ประกันรายได้: เร่งรัดสัญญา ๓๐ พ.ย. โอนเงินมันสำปะหลัง

๒๒ พ.ย.๕๒ - ประกันรายได้: ได้จริง เห็นผลจริง ถึงมือเกษตรกร

๘ พ.ย.๕๒ - ตามข่าว: ราคาข้าวแนวโน้มดีขึ้น

๑  พ.ย.๕๒ - เกษตร: ประกันรายได้ เงินถึงมือเกษตรกรแล้ว
              - เกษตร: ปรับปรุงมาตราการข้าวหลายแง่มุม

๒๕ ต.ค.๕๒  - ตามข่าว: โฉนดชุมชน
                - การประกันรายได้เกษตรกร

๑๘ ก.ย. ๕๒ - เกษตรกรหายห่วง! รัฐบาลยืดหยุ่นประกันข้าว
               - ไขข้อคล่องใจ “ประกันรายได้” ทำไมต้องตรวจสอบ?

๑๓ ก.ย.๕๒  - ระบบจำนำ : เกษตรกรได้น้อย ยิ่งแทรกแซงราคายิ่งตก
               - ประกันรายได้ : ได้แน่ๆ ได้เท่าไหร่ ?
               - ประกันรายได้ :ไขปัญหาข้อข้องใจ

๖ ก.ย.๕๒    - เกษตร: ดูแลทุกปัจจัยการผลิต ตั้งแต่ที่ทำกิน
               - เกษตร: โครงสร้างหลักประกัน+ ขยายจำนำ เปลี่ยนผ่านจำนำสู่ประกันราคา
               - เกษตร: เชือมโยงการวิจัยสู่มูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร

๓๐ ส.ค.๕๒  - รัฐบาลเร่งรัดแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชนทางด้านการเกษตรกร

๙ ส.ค.๕๒  - คืนเงิน ๓๔ บาทให้ชาวไร่อ้อย & จัดโอท็อป กลางปี

๒ ส.ค.๕๒   - จดทะเบียนเกษตรกร สานต่อโอท็อป โปร่งใส่ได้มาตฐาน

๒๖ ก.ค.๕๒  - ตามข่าว: อุ่นใจได้ยาวัคซีนไข้หวัดมีพอ เกษตรกรได้ประโยชน์ทุกคน

๑๙ ก.ค.๕๒  - ตามข่าว: พันธบัตรไทยเข้มแข็ง ประกันราคาเกษตกร ต่อ๕มาตรการ

๑๒ ก.ค.๕๒  - เปิดอีสาน สร้างแหล่งน้ำ สร้างไทยเข้มแข็ง

๕ ก.ค.๕๒   - ผลักดันไทยเข้มแข็ง :เศรษฐกิจสร้างสรรค์

๒๑ มิ.ย.๕๒  - ประกันราคาผลผลิต: วิธีการ ..ให้เกษตรได้อย่างทั่วถึง

๑๔ มิ.ย.๕๒   - ปรับโครงสร้างแก้ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตร

๗ มิ.ย.๕๒   - แก้ปัญหาเกษตรกร: ซื้อหนี้ ขยายโควต้าจำนำ

๓๑ พ.ค.๕๒   - นำร่องประกันราคา v.จำนำสินค้าเกษตร

๑๗ พ.ค.๕๒   - แทรกแซงราคาสินค้าช่วยเหลือเกษตรกร?

๕ เม.ย.๕๒  - แก้ปัญหาเรื้อรังให้เกษตรกร : หอมใหญ่ ลำไย

๑๕ มี.ค.๕๒   - รัฐบาลพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรไทย

๘ ก.พ.๕๒   - ไทยพร้อมลงทุนกับญี่ปุ่น - อาหาร และ พลังงานทดแทน

๑ ก.พ.๕๒   - เสนอทางแก้วิกฤตอาหารโลก - อย่าปิดกั้นหรือบิดเบือนตลาด

เก็บประเด็นต่อเนื่องจาก FM 101 ตั้งแต่ พ.ค. ๕๑

๒๓ ต.ค.๕๑   - ปัญหาพืชผลต้องจัดระบบจึงจะสัมฤทธิ์ผล

๘ พ.ค.๕๑   - เรื่องข้าว บางอย่างสายไปแล้ว...ข้าวถุงต้องดูแลไม่ให้เอาเปรียบกัน
               - น้ำตาล อ้อย ต้องพิจารณาอีกหลายปัจจัย

๖ พ.ค.๕๑  - พืชผล อ้อยกับน้ำตาล ต้องบริหารเป็นระบบ

๓ เม.ย.๕๑ - ปัญหาข้าว

แสดงความคิดเห็น     ให้ข้อมูล     ถามอภิสิทธิ์     ร้องเรียน
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 16   ลงล่าง
 
หัวข้อ เริ่มโดย ตอบ อ่าน คะแนน กระทู้ล่าสุด
ปัญหาข้าว « 1 2 3 » chitrlada 31 12342 **** สิงหาคม 30, 2013, 11:42:14 AM
พืชผล อ้อยกับน้ำตาล ต้องบริหารเป็นระบบ chitrlada 11 7657 *** สิงหาคม 02, 2010, 07:00:30 PM
โครงการรับจำนำข้าว chaowapum 0 214 ** พฤศจิกายน 07, 2013, 09:59:34 PM
รัฐคิดไม่ถูก ยังไงก็อุดหนุนยางไม่ถึง 12 บาทต่อกก. KOR_JAM 1 292 *** กันยายน 15, 2013, 11:37:45 PM
ผมว่า มาตรการภาษี จะช่วยม๊อบยางพาราได้ครับ KOR_JAM 3 416 *** กันยายน 08, 2013, 01:56:35 PM
ผมเองด่วนๆๆจัดหนักแฤลง chalee2008 0 349 *** มิถุนายน 22, 2013, 07:23:27 PM
ม้อบชาวนา wit jitsupa 0 331 *** มิถุนายน 17, 2013, 11:12:57 AM
ถนัดเผา wit jitsupa 0 382 *** เมษายน 06, 2013, 07:40:03 PM
เรื่องเงินข้าว AUTO BK 0 629 ** ตุลาคม 11, 2012, 01:30:29 PM
วิธีแก้ปัญหา จำนำข้าว NaritP 0 754 *** ตุลาคม 04, 2012, 06:01:47 PM
ฟ้องด้วยภาพ wit jitsupa 0 658 *** สิงหาคม 29, 2012, 01:42:22 PM
หัวใจชาวนา กิตติภพ 0 518 *** สิงหาคม 06, 2012, 01:47:37 PM
ฝนแล้ง ข้าวตาย KeeNs 0 703 ** กรกฎาคม 24, 2012, 06:51:39 PM
โครงการรับจำนำมันสำปะหลัง ปี 54/55 samrauy 0 673 *** มีนาคม 22, 2012, 10:47:58 AM
เรื่องราคาไข่ไก่ odrgo0i 0 689 ** มกราคม 11, 2012, 02:43:09 PM
ร้องเรียนขอความเป็นธรรม Patcharees 4 1772 ** มกราคม 03, 2012, 11:35:03 AM
ตั้งกลุ่มผู้ค้าข้าว pol 1 3 1706 *** ธันวาคม 09, 2011, 11:48:18 AM
การจำนำข้าวกับกรอบป้องการแทรกแซงตลาดของ WTO kitsanapol 0 688 *** ธันวาคม 09, 2011, 11:20:34 AM
ไม่มีไฟฟ้าใช้ Supalak Khomarom 3 1951 ** พฤศจิกายน 09, 2011, 07:23:29 PM
คิดว่าคอยดูสิ พอน้ำท่วม กทม. ปูแดงเผ่นแน้ปไปอยู่ต่างประเทศ ทิ้งให้ชาวไทยเผชิญชะตากรรมแน่-แน่ dee2554 0 609 *** ตุลาคม 20, 2011, 07:07:32 PM
หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 16   ขึ้นบน
 

ข้อความของคุณอยู่ในหัวข้อนี้
หัวข้อปกติ
หัวข้อน่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
หัวข้อน่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
หัวข้อที่ถูกใส่กุญแจ
หัวข้อติดหมุด
: