การปลดหนี้

(1/1)

:
ดิฉันเป็นบุคคลที่มีหนี้สินค่อนข้างมาก แต่ก็ประกอบอาชีพอยู่แต่ไม่สามารถขอกู้อะไรได้เลย เนื่องจากมีปัญหาในการผ่อนชำระ เลยติตบูโร เลยมีควมต้องการที่เร่งด่วนอยากให้นายกออกนโยบายปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องนี้ ให้บุคคลที่มีหนี้สิน 500,000 ขึ้นไปในกรณีที่ติด blacklist เพื่อจะได้เป็นหนี้รัฐบาลทางเดียว และผ่อนชำระดอกเบี้ยได้ถูกกว่า ซึ่งจะทำให้ภาวะจิตใจและการทำงานภายในประเทศมีความคล่องตัว ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ด้วย ขอให้ท่านได้ตอบ ด้วยด่วนนะค่ะ[color :(=teal][/color]

:
ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นหนี้สิน ล้นพ้นตัว ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ ดิฉันอยากปลดหนี้ให้หมด และจะไม่เป็นหนี้บัตรเครดิตอีกต่อไป ทุกวันนี้เป็นหนี้บัตรเครดิต แล้วยังเป็นหนี้นอกระบบ อยากฆ่าตัวตายค่ะ แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะคนข้างหลัง เราจะสู้ก็ไม่รู้จะสู้ทางไหน ที่ผ่านมาก็ขอกู้กับธนาคารอิสลาม ที่เค้ามีโครงการซับน้ำตาคนเป็นหนี้ แต่เค้าก็ไม่ให้ผ่าน เพราะเหตุผล Blacklist และรายจ่ายเกิน 60% หนูไม่สามารถทำอะไรได้ นอกจาก พอสิ้นเดือน เงินเดือนไม่เหลือ และก็ไปกู้ซ้ำ กู้ซาก ไม่มีหนทางแล้วค่ะ

ขอรบกวนนายก ช่วยเหลือคนเป็นหนี้ที่ติด Blacklist ด้วยนะค่ะ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

:
ผมมีข้อเสนอสำหรับกลุ่มนี้ครับ
คนติด blacklist จะกู้เงินจากแบงก์ไม่ได้   แต่น่าจะยอมให้กู้เงินออมตนเองได้
ซึ่ง  ผมเสนอไปก็คือ  ยอมให้ สปส. และ กบข. กสล. ค้ำประกันเงินกู้ให้กับผู้ประกันตน  ในวงเงินไม่เกิน 90% ของเงินออมชราภาพของแต่ละคน  แบบนั้นละครับ 
หวังว่าเงินออมของพวกคุณ  คงจะพอไปแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเองได้นะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ