ข้อแตกต่างง่ายๆของระบบระหว่างตำรวจไทยกับอเมริกา

(1/1)

:
1. ตำรวจไทย จบมอ 6 มาเรียนโรงเรียนตำรวจ จบมาเป็นตำรวจ อายุ20 ก่า
ตำรวจอเมริกา จบปริญญาตรี และต้องเคยรับราชการทหาร สอบเข้าโรงเรียนตำรวจ เรียนอีกสามปี ถึงบรรจุอายุประมาณ27 อัพ

2. ตำรวจไทย สัญญาบัตร จบมอ สี่ เรียนโรงเรียนเตรียมสามปี เรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจสี่ปีจบมาเป็นร้อยตำรวจตรี ผู้หมวด
ตำรวจอเมริกา ไม่มีสัญญาบัตร ไตร่เต้าจากชั้นประทวนทั้งหมด ไม่มีโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ต้องเลื่อนยศจากจ่าขึ้นไปทั้งสิ้น

3. ตำรวจไทยไม่มีการแบ่งแยกคดีตำรวจทุกคนทั้งสืบสวนหรือสอบสวนทำทุกคดี ทุกรูปแบบแล้วแต่จะรับมอบหมาย
ต ำรวจอเมริกาแบ่งแยกฝ่ายคดีชัดเจน เช่น แผนกคดีอาชญากรรม แผนกคดียาเสพติด แผนกคดีเกี่ยวกับการโจรกรรม แผนกคดี คนต่างด้าว และอื่นๆ ทำให้การทำงานมีความต่อเนื่องและพัฒนาตลอดเวลา

4. ตำรวจตรวจร่างกายความฟิตตอนสอบเข้าอย่างเดียว
ตำรวจอเมริกาตรวจความฟิตร่างกายทุกสามเดือน ไม่ผ่านผาดทัน ไม่ผ่านอีกปลดออก

ผมไม่ได้ให้ท่านพิจารณาเพื่อเลียนแบบระบบ แต่ให้ท่านดูเป็นตัวอย่างหรือดู ยก เป็นตัวอย่าง ระบบที่ผมส่งให้มาแล้วมากมายนั้นเป็นตัวอย่างว่าระบบต่างๆสมควรที่จะได้รับการพัฒนา:
ผมเห็นด้วยครับ  ควรปรับปรุงโครงสร้างใหม่หมดทั้งตำรวจทั้งทหาร จะได้ไม่เลื่อมล้ำกัน  ถ้ายุบได้ก็ให้ยุบโรงเรียนนายร้อยไปซะ  แต่ถ้ายุบไม่ได้ก็ขอให้ปรับหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียน  คือให้ผ้ที่จะเรียนโรงเรียนนายร้อยทั้งตำรวจและทหารให้เอาจากชั้นประทวนที่รับราชการแล้วมีความสมัครใจไปเรียน  หรือเอาจากนักเรียนพลตำรวจหรือนักเรียนนายสิบที่มีความประสงค์จะเรียนต่อไปเรียน จะได้ลดช่องว่างระหว่างชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนอย่างน้อยก็เคยเรียนด้วยกันเคยกินเคยนอนด้วยกันมาก่อน มีความรักใคร่กันรุ่นพี่รุ่นน้อง  ไม่เหมือนปัจจุบันผู้ที่จบจากนักเรียนนายร้อยจะไม่สนใจพวกที่จบจากชันประทวน  โดยเฉพาะทหารด้วยแล้วแบ่งแยกกันอย่างเห็นได้ชัดเลย  หากท่านทำได้จะเป็นการพัฒนากองทัพไปได้มากเลย เพราะต่างคนต่างมีความรักใคร่กันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน  ลองนำไปพิจารณานะครับ

:
จริงค่ะ ตำรวจไทยด้อยคุณวุติ คุณสมบัติมากๆ คือไม่ค่อยศึกษาด้านกฏหมายเท่าไหร่ ตีความกฏหมายยังไม่ค่อยเป็น ดีแต่เอาตำแหน่งหน้าที่ไป อวด เบ่ง รังแกประชาชนมากกว่าที่จะช่วยเหลือให้ความเป็นธรรม ตำรวจที่ประเทศอังกฤษ มีสิทธิ์แค่พกกระบอง นอกจากหน่วยพิเศษที่ฝึกอบรมโดยเฉพาะถึงจะมีสิทธิ์พกอาวุธปืนที่เอว ตำรวจที่นี่ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และดำเนินงานอย่างถูกต้องเสมอ ไม่มีหมกเม็ด ไม่รับสินบนใดๆ ที่สำคัญสื่อมวลชน สื่อสารต่างๆที่นี่ดีมากเปิดโปงทุกอย่างให้ประชาชนรับรู้ตลอด จนถึงกระบวนการตัดขั้นสูงสุด
เมื่อไหร่ตำรวจไทย และสื่อต่างๆของระเทศไทยให้ความกระจ่างชัดเจนกับประชาชนอย่างจริงจัง จริงใจ โปร่งใสเสียที ประเทสชาติจะได้สงบสุข :-[ :'(

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ