การบรรจุลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข

(1/1)

:
นายกครับ  ช่วยดูแลการบรรจุข้าราชการของสาธารณสุขด้วย ทั้งสายงาน จพ.สาธาณรสุขชุมชน,ทันตสาธารณสุข,เทคนิคเภสัช ยังไม่ได้รับการบรรจุ  รุ่นที่จบตั้งแต่ปี 2549 ผมทำงานมา 4-5 ปีแล้ว  ยังมีคนที่เหมือนผมอีกหลายพันคนครับบางคนก็เริ่มท้อ  บางคนก็เริ่มลาออกไปทำงานอย่างอื่น  ช่วยหน่อยนะครับผมขอความกรุณา

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ