ศูนย์เยาวชน ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

(1/1)

:
ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการที่ ศูนย์เยาวชน ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ปกติสัปดาห์ละ 4 วัน
พบเห็นหลายปัญหาที่ แม้จะแก้ให้หมดหายไปไม่ได้แต่น่าจะลดลงได้ เช่น
1.ช่องจอดรถยนต์หน้าศูนย์ฯ ปัจจุบันไม่มีการตีเส้นแบ่งช่อง รถยนต์ที่เข้าจอดไม่เป็นระเบียบ ทำให้พื้นที่ที่อยู่กลับไม่เพียงพอ
2.ทางเท้า ขาดการดูแล ทั้งสภาพขรุขระ แผ่นปูพื้นขาดหาย และแสงสว่างไม่เพียงพอ
3.การทำความสะอาดห้องน้ำ ใช้วิธีฉีดน้ำแรงๆแล้วปล่อยให้แห้งเอง ทำให้พื้นลื่น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อย่างมาก
4.การรดน้ำต้นไม้ หน้าศูนย์ฯ ทำโดยใช้รถปั๊มขนาดใหญ่ฉีดน้ำข้ามรถยนต์ที่จอดอยู่ ถือเป็นความมักง่ายอย่างยิ่ง
5.ภายในห้องน้ำ มีตู้หยอดเหรียญขายถุงยางอนามัย อาจเป็นการส่งเสริมที่ไม่เหมาะ
สิ่งเหล่านี้ แม้เป็นเพียงประเด็นเล็กน้อย แต่ล้วนเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปพบเห็น ซึ่งหากได้รับการแก้ไขก็จะเกิดการพัฒนา หากละเลยประชาชนก็จำเป็นต้องทน ดังนั้นจึงสุดแท้แต่ข้าราชการผู้มีหน้าที่ ว่าจะเอาใจใส่หรือเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือไม่
ที่กล่าวเช่นนี้ เพราะได้ทำการร้องเรียนไปยัง 1555แล้ แต่ไม่มีความเปลี่ยนแปลง
หวังว่าจะได้รับการแก้ไข ...ขอขอบคุณล่วงหน้า

:
เหมือนเดิมครับ....ยังไม่มีการแก้ไข....

เพิ่มเติมด้วย..สำหรับผู้ที่จะไปออกกำลังกาย..

อย่าจอดรถบริเวณช่องจอดหน้าศูนย์เยาวชนไทย ญี่ปุ่นดินแดงนะครับ
เพราะทาง กทม.เค้ารดน้ำต้นไม้ด้วยวิธี...ฉีดข้ามรถที่จอดเลย

ตอนกลับมาที่รถยนต์ของท่าน ก็จะสกปรกทันที เพราะไม่ทราบเหมือนกันว่าท่านเอาน้ำอะไรมารด

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ