ช่วยเหลือครูด้วยครับ ปลดล๊อกเครดิตบูโรในการปล่อยกู้ ชพค. กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน

(1/1)

:
กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี
ตามที่ได้มีการช่วยเหลือครูในการปล่อยกู้ ทั้งในส่วนของ เงินกู้ ชพค. และเงินกู้กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน ซึ่งทั้ง 2 โครงการ มีการตรวจสอบเครดิตบูโร เพื่อตรวจสอบภาระหนี้สิน กราบเรียน ฯพณฯ ท่านด้วยความเคารพว่า ครูมีหนี้สินส่วนหนึ่งซึ่งก็ติดเครดิตบูโรอยู่แล้ว และเป็นความหวังในการกู้เงินในโครงการเพื่อนำไปชำระหนี้ต่างๆ โดยเฉพาะครูเอกชน สวัสดิการก็ถูกตัดไปอีกต่างหาก ทั้งนี้เราต่างก็ทำหน้าที่เป็นครูสอนคนไทยเหมือนกัน มีใบประกอบวิชาชีพเหมือนกัน แค่ต่างกันที่สังกัด แต่ความเป็นครูไม่แพ้กัน ในเรื่องภาระหนี้สิน ครูเอกชนก็มีภาระเพราะเหตุต่างๆ กัน แต่ทั้งนี้ครูก็เป็นสมาชิก ชพค. สมาชิกกองทุนสงเคราะห์ฯ อยู่แล้ว เงื่อนไขต่างๆ คิดว่าก็เหมาะสมดี แต่หากเกิดการใช้การตรวจสอบเครดิตบูโรแล้วทำให้ไม่ได้รับการปล่อยเงินกู้ ครูคงได้รับความเดือดร้อน อยากให้ ฯพณฯ ได้ช่วยเหลือครู ปลอดล๊อกตรงนี้ให้กับครูด้วยครับ เพราะเป็นความหวังของครูโดยเฉพาะครูเอกชนที่จะได้ลืมตาอ้าปาก ได้ชำระหนี้ เป็นการช่วยเหลือครูที่มีหนี้สินจริง การส่งเงินครูเอกชนก็ส่งเงินเหมือนกับครูรัฐบาลในฐานะสมาชิก ก็ไม่น่าจะจำกัดสิทธิ์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ