ที่ดินทำกิน

(1/1)

:
เนื่องจาก มีข้อพิพาทเรื่องเขตพื้นที่ทหารกับที่ดินทำกินของประชาชน เฉพาะ จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนมาก พื้นที่รวมน่าจะเกิน 70% เป็นพื้นที่ทหารเเละราชพัสดุ น่าจะมีการมาทบทวนพระราชกฤษฎีกา 2481 ใหม่เสียที เพราะว่าหลายพื้นที่ เช่น อำเภอบ่อพลอย อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอเมือง ฯลฯ เอกสารสิทธิ์เป็นใบ ภบท.5 ทั้งนั้น ซึ่พื้นที่ ดังกล่าว อบต. โรงเรียน ฯลฯ มีความเจริญเข้าถึง เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เเล้ว เเต่สิทธิครอบครองเป็นเพียง เเค่ใบ ภบท.5 ซึ่งไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆได้เลย เเล้วประชาชนจะมีที่ดินที่ทำกินได้อย่างไร บางคนในพื้นที่ดังกล่าว เห็นแปลงข้างเคียงของตน เป็นเอกสาร นส.3 จึงเเจ้งไปที่ สนง.ที่ดินสาขานั้น เพื่อจะขอยื่นเอกสารดังกล่าวมั่ง เเต่ สนง.เเจ้งว่าไม่สามารถออกได้ เพราะอะไร ทำไม? งง ทั้งๆที่เป็นแปลงที่ติดกัน ไม่เข้าใจนะว่า เกินครึ่งจังหวัด ทหารจะนำที่ดินไปใช้อะไรหมด แล้วความมั่งคงของประชาชนจะไปอยู่ไหน เศรษฐกิจรากหญ้าจะเข้มแข็งได้อย่างไรเมื่อประชาชนยังไม่มีที่ทำกินที่ถูกต้อง (ใบ ภบท5 นั้น (ที่ทำเลดีๆ) ล้วนแต่เป็นผู้มีอิทธิพลถือครอง เเละสามารถออกเป็นเอกสารสิทธิ นส.3 ได้)

:
ที่ดินทำกันเป็นปัญหามาช้านานแล้ว บางทีเราต้องไปดูย้อนหลังในอดีต ก่อนที่คนจะเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดิน ที่ดินเดิมใครเป็นเจ้าของที่ดิน ราชการ หรือที่ดินสาธารณะ ที่ดินบางแห่งมีความสำคัญมากๆ ทางด้านการรักษาความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในกาญจนบุรี

:
ถูกต้องครับ จำเป็นต้องดูว่าเดิมเป็นที่ดินของใคร คือทราบว่า เป็นที่ดินของเขตพื้นที่ทหาร เเต่เนื่องจากที่ดังกล่าวที่มีข้อพิพาทนั้น มีหมู่บ้าน รร. วัด สถานที่ราชการ ฯลฯ ไม่ใช่ที่รกร้างว่างเปล่า (ทั้งหมู่บ้านร้อยละ 95 เป็นใบ ภบท5) นอกนั้นก็เป็น นส.3 (อันนี้เป็นพวกมีสตางค์) ทั้งๆที่ทหารไม่ได้ใช้ประโยชน์เเต่อย่างใด (เฉพาะจังหวัดกาญฯพื้นที่ร้อยละ 70น่าจะเป็นเขตทหาร)การที่ชาวบ้านจะมีรากฐานที่มั่นคงได้ ควรจะมีพื้นที่ดินทำกินเป็นของตัวเองเเละมีหลักประกันเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถไปทำนิติกรรมต่างๆได้ ไม่ใช่ให้นายทุนมาซื้อ หรือ เจ้าหนี้มายึดที่ดินไปในราคาถูกๆ    (สถาบันการเงินไม่รับที่ดินที่เป็นใบ ภบท5) ส่วนที่ดินบางแห่งสำคัญมากๆนั้นเห็นด้วยครับ แต่ก็น่าจะสรุปเป็นแห่งๆไป ให้มีความชัดเจน ไม่ใช่สมัยก่อนที่จะประกาศเป็นพื้นที่ทหารทั้งตำบล เเล้วประชาชนจะไปอยู่ไหน (สมัยนี้คงไม่ขี่ม้ารบกันเเล้ว คงจะใช้นิวเคลียร์หรือขีปนาวุธยิงกัน) ถ้าต้องการใช้พื้นที่เยอะมากๆน่าจะประกาศกันทั้งจังหวัด การใช้ทรัพยากรในประเทศที่ดีควรใช้มันให้เกินประโยชน์สูงสุด เเล้วนำภาษีที่ได้จากประชาชนที่เพิ่มขึ้นมาสร้างอาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธป้องกันประเทศน่าจะดี (ใช้ภาษีประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด) การที่มีความชัดเจนในเรื่องที่ดินทำกินย่อมเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินให้กับตัวเกษตรเอง เเละยังสามารถหาทุนทำเกษตรกรรมได้คล่องตัวกว่า ควรจะพิจรณาพื้นที่การใช้ประโยชน์ของรัฐเเละประชาชนกันอย่างจริงจังกันเสียที เพื่อให้รากหญ้ามีความมั่นคง เศรษฐกิจในชุมชนขยายตัว

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ