ธรรมาภิบาล กระบวนการยุติธรรม

ธรรมาภิบาล กระบวนยุติธรรม

  ธรรมาภิบาล กระบวนยุติธรรม
(go to top)

เรื่องที่สามที่เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งในวันนี้ คือธรรมาภิบาล เพราะผมเชื่อว่าความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจไทยคือการสร้างระบบที่มีการแข่งขันที่ดี มีกติกาที่ชัดเจน ที่โปร่งใส ที่จะให้ภาคธุรกิจแข่งขันกันด้วยความสามารถ และให้การแข่งขันในทางธุรกิจมันเกิดประโยชน์กับประเทศกับส่วนรวม ไม่ใช่เกิดกำไรอย่างเดียว

รัฐที่มีธรรมาภิบาลนั้นจะไปขจัด จะไปลดภาระทั้งหลายที่ไปสร้างให้กับภาคธุรกิจเอกชน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่เป็นธรรมในระบบภาษี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชั่น


ที่ผ่านมาเราเอาคนไปรับใช้ทุนนิยม เราต้องเอาทุนนิยมมารับใช้คน


ในขณะเดียวกัน ผมเชื่อว่าเศรษฐกิจคุณภาพต้องควบคู่ไปกับสังคมคุณธรรม ปัญหาสังคมถูกละเลยมามาก  มากจนบางครั้งเราลืมดูข้อเท็จจริง สถิติตัวชี้วัดหลายตัว  ที่ได้บ่งบอกถึงทิศทางของสังคมที่น่ากลัวมาก  ตัวชี้วัดของสังคมเกือบทุกตัวน่าเป็นห่วง อัตราการหย่าร้างจำนวนเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่  เวลาที่เด็กใช้ไปกับโทรทัศน์  อินเทอร์เน็ต  SMS  เวลาที่เด็กใช้ไปกับเรื่องของการพนัน  อบายมุข สิ่งยั่วยวนใจต่าง ๆ  เราไม่สามารถสร้างเศรษฐกิจ หรือบ้านเมืองที่ดีได้ ถ้าสังคมของเราไม่ฟื้นฟูค่านิยมในเรื่องของคุณธรรม ผมไม่เชื่อว่าประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองได้ ถ้าเด็กและเยาวชนของเรากำลังถูกชักจูงให้มีค่านิยมในลักษณะที่ว่า “โกงได้แต่ขอให้มีผลงาน” การแก้ไขวิกฤตค่านิยมเรื่องคุณธรรมนั้น มีความเร่งด่วนไม่น้อยไปกว่าการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ


ในภาครัฐ ธรรมาภิบาลของรัฐนั้นต้องประกอบด้วยระบอบการเมืองที่ดี ที่ประชาชนมีส่วนร่วม และต้องมีระบบราชการที่หวนกับไปยึดระบบคุณธรรมที่ทุกองคาพยพ  ทุกกลไกของสังคมนั้นทำงานบนพื้นฐานของวิชาชีพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านบริหาร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านบริการประชาชน รวมไปถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรม


 
 

 

    
    รวมภาพ /VDOคลิป   
          ENGLISH

คุยกับอภิสิทธิ์
 

เข้าสู่ระบบ
อีเมล์:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน?

แผนผังเว็บไซต์ / Site Map